دسته بندی ها

POE چیست؟

POE یا Power Over Ethernet، یک تکنولوژی تامین برق برای دستگاه هایی است که از این منبع ازطریق کابل Cat5e همراه با داده ارتباطی تغذیه می کنند.

برای کابل ایترنت Cat5e ،4 کابل زوج به هم پیچیده شده وجود دارد که 2 کابل برای انتقال داده استفاده می شود. در این میان دو کابل دیگر بی استفاده باقی می مانند . بنابراین POE این دو کابل را به بهترین نحودر کابل Cate5 به عنوان کابل تامین برق استفاده می کندازطرفی دستگاه های برقی باید با ماژول POE IC ادغام شوند بنابراین ، برق خود را از طریق POE تامین می نمایند.
 

POE با استانداردهای 2IEEE که شامل 802.3af و 802.3at می باشد ،مطابقت می کندو دلیل این استاندارد سازی ایجاد یک راهنما برای تولید و توسعه محصولات است که با استانداردهای IEEE مطابقت نمایند.

تفاوت اصلی این دو نوع استاندارد دراین است که 802.3at برق و ولتاژ بیش تری را فراهم می کند. بنابراین 802.3at می تواند دستگاه های با مصرف برق بیش تر را نیز پشتیبانی نماید.