دسته بندی ها

فوکوس دوربین مدار بسته چیست؟

فوکوس اصطلاحي است که درباره ي کانوني کردن نور رسيده منبع سوژه به ابزار اپتيکي و در نتيجه دريافت تصوير واضح و بدون تاري اتلاق مي شود. عمل فوکوس در دوربين هاي عکاسي، فيلم برداري، دوربين هاي دو چشمي،دوربين هاي مدار بسته، ميکروسکوپ ها، تلسکوپ ها و غيره مي تواند به صورت دستي و يا اتوماتيک انجام گيرد.
منبع:پارتيران